COMUNICAT EN MOTIU DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA CELEBRADA EL DIMECRES DIA 29 DE MARÇ A LES 20.00H

13/04/2023

El club de futbol Base Llagostera (C.F. Base Llagostera) vol manifestar a través d’aquest comunicat el seu total descontent davant les afirmacions de la regidora d’esports durant la sessió plenària de l’Ajuntament de Llagostera celebrada el dimecres dia 29 de març a les 20.00h.

Per contextualitzar el descontent del club, cal esmentar que aquesta legislatura es va iniciar amb dos equips de futbol a Llagostera: La UE Llagostera i el C.F Base Llagostera. Inicialment la regidoria d’esports va anar a càrrec d’una persona, que en les seves decisions, va actuar afí als interessos de la UE per sobre del C.F. Base. Fet que va quedar palès, quan es va tractar amb igual condicions a ambdós clubs malgrat que, la UE era una entitat amb ànim de lucre, contrari al C.F. Base. A més, l’entitat amb ànim de lucre tenia una aproximació de 70 esportistes del municipi al seu càrrec, mentre que el C.F. Base en tenia més de 150.

Per tant, no es podia tractar per igual a dues entitats amb intencions, nombre d’esportistes llagosterencs a càrrec i filosofia i valors de l’esport tant diferents. Amb escassament un any de legislatura la regidora va haver de ser substituïda, sense que se’ns donés cap tipus d’explicació.

Un cop substituïda la regidora, el club va entendre que es podia iniciar una nova etapa amb criteris més justos i equitatius i que no anessin en contra o afectessin a la filosofia i els valors que la Junta el C.F. Base sempre ha defensat.

El C.F. Base, des dels seus orígens, s’ha configurat com un club que defensa el dret de totes les persones, sigui quina sigui la seva condició o situació econòmica, a practicar l’esport. En conseqüència hem sigut, i així ho vam posar de manifest als responsables municipals, una entitat on ningú ha quedat al marge per raons econòmiques. Recordem, que dels més de 220 esportistes que actualment estan al C.F. Base, més del 50% disposen d’algun tipus d’ajuda social.

Malgrat això, durant aquest temps, des de la Junta del club, de forma voluntària i amb moltes dificultats s’ha hagut de lluitar per arribar a tancar la temporada. Aquest fet, en gran part causat per els nombrosos retards en els pagaments de les ajudes municipals, ens ha generat veritables problemes i grans tensions en el pressupost del club i al que ha hagut de fer front tresoreria.

En anteriors reunions amb la regidoria es va demanar que s’iniciessin els estudis per condicionar i millorar les instal·lacions del camp de futbol, d’una banda, som conscients que falten diners, però es podia haver parlat de quina era la perspectiva de futur i d’altra banda, cal remarcar que unes instal·lacions adequades i en condicions són absolutament necessàries per practicar l’esport amb seguretat.

És dir, la manca de vestidors, un edifici on actualment hi ha el lavabo de minusvàlids que no compleix cap tipus de normativa, graderies de tot tipus i on falten escales d’accés, accessos on no es pot aplicar cap tipus de control, entre altres, no són adequats per practicar l’esport en condicions. El C.F. Base ho ha manifestat en nombroses ocasions, i fins ara, sense cap resposta del consistori o de la regidoria.

A més, també cal destacar que un cop la UE va marxar i, per tant, va deixar d’ocupar espais de les instal·lacions, es va sol·licitar poder-los ocupar. Essent el motiu principal el gran creixement del club que, com s’ha esmentat anteriorment, va passar de 150 a 220 jugadors/es. La resposta que es va obtenir per part del consistori va ser que no i que els espais estaven reservats a altres entitats o a consergeria. No obstant, a dia d’avui, hi ha locals dins les instal·lacions del camp de futbol, que fa més de dos anys que estan tancats sense que ningú pugui fer-ne ús. De la Junta volem consultar, de nou, per què uns espais municipals al camp de futbol i que no està utilitzant ningú no els poden utilitzar les persones del municipi que practiquen aquest esport.

L’única inversió que en tot aquest temps s’ha realitzat a les instal·lacions ha estat la formació d’un mur entre el polivalent i el camp de futbol. La justificació que es va donar era “que els tècnics municipals deien que s’havia de fer”. Sorprèn, que els tècnics municipals no diguessin que calia fer uns lavabos en condicions, per exemple.

Tot això contextualitza un descontent del club cap a les actuacions del consistori i que han tensat la relació entre ambdues parts. El punt àlgid del descontent, però es va assolir el dimecres dia 29 de març durant la sessió plenària.

La regidora d’esports va decidir fer esment a l’acollida del torneig del MICFootball o torneig internacional de futbol base. Sobre aquest esdeveniment, cal dir que totes les reunions mantingudes amb els responsables municipals han deixat molt clar que NO tenien cap interès en que aquest torneig es fes a Llagostera. La gran justificació era que no aportaria diners al poble. El club, sense ànim de lucre i amb la voluntat de donar suport als jugadors i a les jugadores va decidir, no sense esforç, lluitar per aconseguir-ho. Assumint, des de la Junta, tota la gestió amb les persones responsables del MIC i, fins i tot, assumint, entre altres, el cost de l’ambulància que ha d’estar present al camp els dies del torneig. 

Que des de la regidoria d’esports es faci esment d’aquest fet com un èxit propi, deixant de banda i, fins i tot, menystenint els grans esforços i el treball que han realitzat tot de persones voluntàries i que no tenen cap ànim de lucre per aconseguir aquesta fita ens sembla totalment injustificable i contrari als nostres valors: RESPECTE, ESFORÇ, TREBALL i HUMILITAT.

Des del club, no obstant, com sempre hem fet, seguirem vetllant per ser una entitat amb un fort caràcter social i implicada i dedicada al municipi de Llagostera.

  • Comunicat